Energetická efektívnosť

Zákon o energetickej efektívnosti – rokovanie o zákone bolo v národnej rade na 28. schôdzi NR SR. Dňa 4. Novembra NR SR schválila Vládny návrh zákona o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (zákon o energetickej efektívnosti).

Naša spoločnosť sleduje vývoj legislatívy v oblasti energetiky a energetickej efektívnosti. Po uvedení predmetného zákona do účinnosti bude poskytovať služby vyplývajúce zo Zákona o energetickej efektívnosti.

Efektívnosť znamená vyťažiť viac pri nižšej spotrebe zdrojov. Ak budeme efektívne využívať energiu, budeme si môcť užívať rovnakú alebo vyššiu úroveň komfortu pri nižšej spotrebe zdrojov!

Scroll to Top