Oprávnenia

Sme oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá okrem iných činností aj poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s odberateľom.
Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby a poskytnúť týmto spôsobom krátku ucelenú informáciu o našich možnostiach ako firmy, ktorá disponuje skúsenosťami, odborným zázemím a kontaktmi v oblastiach energetiky a vyhradených technických zariadení. Na všetky činnosti vykonávané našou spoločnosťou máme platné požadované oprávnenia a osvedčenia vydané oprávnenými organizáciami v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Oprávnenia máme pre rezorty civilného charakteru, rezort Ministerstva vnútra a rezort Dopravy – Slovenské železnice.

Scroll to Top