Energetické poradenstvo-vym

Poradenskú činnosť v celej oblasti energetiky spočíva v konzultáciách o konkrétnom prevádzkovom probléme, ktorý špecifikuje záujemca, s následným návrhom na riešenie, v prípade požiadavky aj sprostredkovanie realizácie tohto riešenia odbornou firmou z danej oblasti, alebo na kompetentných miestach

Poskytujeme aj informácií o možnosti čerpania prostriedkov z podporných fondov EÚ, ako aj spracovanie projektových podkladov.

Scroll to Top